תקנון אתר

תפארת האיור הינה חנות וירטואלית  המופעלת ע”י לאה טל, האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרי אומנות.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ומטעמי נוחיות בלבד נעשה שימוש בלשון זכר, כאשר הכוונה היא גם ללשון נקבה.

כל הרוכש מוצרים ו/או יש לו כוונה לרכישת מוצרים דרך האתר ו/או מבקש לקבל מידע באתר לרבות מי שגולש באתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את תקנון האתר וכי הוא מסכים לו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בינך לבין "תפארת האיור" ו/או מי מטעמה.

המוצרים שאותם ניתן לרכוש באתר כמו גם מחיריהם  ו/או תנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של הנהלת אתר “תפארת האיור”  ו/או על פי דרישות הספקים השונים.

"תפארת האיור" שומר על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.

תנאי שימוש באתר – רכישת מוצר/ים וקבלת מידע:

 1. באתר "תפארת האיור" ניתן לבצע פעולות לצורך ביצוע הזמנות ו/או רכישת מוצרים. אין לעשות שימוש לכל מטרה אחרת.
 2. רשאי לבצע הזמנה ורכישה באתר כל אדם מעל גיל 18 או תאגיד המחזיק כרטיס אשראי על שמו, התקף ביום ביצוע הרכישה.
 3. פעולת הזמנת ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר תתקבל אם ורק אם התמלאו כל התנאים הבאים.
  1. ניתן אישור מחברת האשראי  או של חשבון ה PayPal של המזמין/הרוכש לביצוע העסקה.
  2. המוצר קיים במלאי ו/או ניתן על ידי הספק במועד ביצוע ההזמנה.
 4. לצורך אספקת המוצר עליך לדאוג ולוודא כי הזמנתך התקבלה ונקלטה באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, אספקת המוצר ולחיוב המזמין. האתר לא יוכל לספק את המוצר המוזמן, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר.
 5. "תפארת האיור" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות שתיעשה על ידיך בעת הקלדת הפרטים כאמור לעיל. האחריות למסירת פרטים מדויקים של מקבל המוצר וכתובתו חלה עליך בלבד. במידה ומוצר אבד או שנגרמו הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו יחולו הוצאות אלה עליך והאתר יהיה פטור מכל אחריות.
 6. בטרם ביצוע רכישה באתר, תתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישום זה תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון וכן לבחור לעצמך שם משתמש וסיסמא ולמלא פרטי אמצעי התשלום (אם הנך מבצע הרכישה בפועל).
 7. פרטיך ו/או פרטי פעולת הרכישה כפי שבוצעה יועברו לספקים השונים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלה לא יועברו לגורמים שלישיים למעט הספקים השונים ו/או חברות האשראי ואך ורק על מנת להשלים את ביצוע עסקאות הרכישה.
 8. "תפארת האיור" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים במישרין ו/או בעקיפין בכל דרך שהיא למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 9. לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור, תישלח אליך הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (הכתובת שמסרת בעת הרישום), אשר תכלול את כל פרטי הפעולה.

תנאי משלוח

תעריפי משלוחים:

תעריף משלוח בארץ (עד 2 ק"ג): 39 ש"ח איסוף המוצר יעשה ע"י הלקוח מסניפי דואר ישראל.

תעריף משלוח בחו"ל (עד 2  ק"ג): ארצות הברית: 155 ש"ח.

תעריף משלוחים משתנים עפ"י מחירון דואר ישראל מעת לעת.

משלוח מעל 2 קילו יחייב את הלקוח בתוספת עפ"י תעריף דואר ישראל.

אספקת המוצרים ומדיניות משלוחים:

המועד לאספקת המוצר ללקוח בארץ: הינו עד 30 ימי עסקים, בחו"ל: עד 60 ימי עסקים.

האספקה מבוצעת באמצעות דואר ישראל, אשר אחראית לביצוע המשלוח כראוי, לכתובת אשר הקלדת במהלך ביצוע ההזמנה. עליך לוודא כי הכתובת למשלוח הינה מדויקת, מלאה וניתנת לאיתור ע"י חברת השילוח.

"תפארת האיור" ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכל איחור באספקת המוצרים הנובע בטעות בהקלדת הכתובת על ידך או כל טעות אחרת בתיאור הכתובת לאספקת המוצר, שנעשתה על ידך במהלך תהליך ההזמנה.

"תפארת האיור" ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכל איחור באספקת המוצרים לרבות בגין איחור או עיכוב הנובע מתקלה במערכות התקשורת ו/או המחשבים, כוח עליון, מלחמה ו/או פעולת איבה, שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

מחירים ותשלומים:

לאחר סיום ביצוע ההזמנה, תחויב מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינך לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר שהוזמן.

"תפארת האיור" תהיה רשאית לשנות את התנהלות האתר בנוגע  לדמי המשלוח מעת לעת ובכפוף לעדכון המחירים באתר ומחוייבת לעדכן את הספקים וכן את הקונים באמצעות תקנון זה.

כל המחירים שמופיעים באתר הינם  בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

במקרה של ביטול הזמנה ו/או החלפה, שיבוצעו בהתאם להוראות תקנון זה, יתווספו למחיר המוצר המוזמן בנוסף לדמי המשלוח גם דמי טיפול בגין הביטול/ההחלפה.

"תפארת האיור" רשאית לעדכן את מחירי המוצרים, המשלוח והטיפול באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה מבוצעת כלשהי הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

ביטול רכישה:

ניתן לבטל רכישה שבוצעה באתר כל עוד לא סופק או נשלח המוצר. האמור לא יחול במקרים בהם המוצר שהוזמן על ידך הינו מוצר ב"הזמנה מיוחדת" אשר הוכן במיוחד, כגון מוצרים עפ"י הזמנה אישית ונעשו במיוחד עבורך ברמת הגודל והטכניקה.

האתר אינו מאפשר החזרת מוצרים ו/או כל מוצר אומנות אחר , אלא אם הגיע אל הקונה במצב פגום. במידה ומוצר האומנות הגיע אליך פגום יש להודיע על כך ל "תפארת האיור" באופן מיידי באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני.

לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר עם "תפארת האיור". לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנתך, עליך להחזיר את המוצר ל"תפארת האיור", או לחלופין, לבקש מ"תפארת האיור" שתשלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה ו/או לספק על חשבונך.

לאחר החזרת המוצר תזוכה במחיר ששילמת עבור המוצר (ללא עלות המשלוח). בנוסף, "תפארת האיור" תהיה רשאית לקזז מעלות המוצר כפי ששולמה את עלויות השליחויות שנעשו לצורך החזרת המוצר לספק וכן בקיזוז דמי ביטול שיהיו בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

מוצר פגום:

במידה והמוצר שנשלח אליך הינו פגום בעת קבלתו, עליך להודיע על כך ל"תפארת האיור" מיד עם קבלת המוצר. לשם כך עליך לבדוק אם המוצר בקפדנות מיד עם קבלתו.

עליך לתאם עם "תפארת האיור" את משלוח המוצר והחלפתו.

אם המוצר פגום, והספק קבע כי מדובר במוצר פגום, תוכל להחליט אם הינך מבקש לקבל מוצר זהה תקין או לחלופין להודיע על ביטול העסקה על כל המשתמע מכך, אולם הקביעה אם המוצר פגום תהא על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק ובאחריותו בלבד וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהספק קבע שהמוצר פגום וזאת מול הספק ובאחריותו.

החלפת מוצר:

אצל "תפארת האיור" אין אפשרות להחלפת המוצרים.

במקרה של ביטול רכישה כאמור, אם כבר סופק לך המוצר, חלה עליך חובת החזרת המוצר למחסני "תפארת האיור" כאשר חובת מימון עלות משלוח המוצר חזרה אל "תפארת האיור" תחול עליך.

גם במידה והמוצר נשלח אליך אך טרם הגיע אליך, תחויב בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14(ה) בחוק הגנת הצרכן: לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת הספק הוצאו על-ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

האמור לעיל לא יחול במקרה והמוצר הינו מוצר ב”הזמנה מיוחדת” שהוכן ו/או בוצע כבר.

גלילה למעלה דילוג לתוכן